HİZMETLERİMİZ

Eğitim

CBS ve UA Programları ve Araçları Kullanımı
Modelleme Yazılımları Kullanımı (MIKE, HEC-RAS vb.)
Bilimsel Yazılım Geliştirme (Phyton, Perl vb.)

Enerji

Yenilebilir Enerji Kaynakları
Potansiyel Belirleme Çalışmaları
Türkiye Güneş Enerjisi Atlası
HES Projeleri İşletme Çalışmaları ve Enerji Optimizasyonu

Uzaktan Algılama (UA)

Farklı Uydu Verileri (Optik, Infrared, Mikrodalga vb.) İşleme ve Analizi
Hava Fotoğrafı İşleme ve Analizi
Arazi Kullanımı Belirlenmesi ve Sınıflandırma
Tarım Alanlarının Sınıflandırılması

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Coğrafi Veritabanı Tasarımı ve Yönetimi
WMS/WCS/IMS Sunucu Tasarım ve Yönetimi
Coğrafi Veri Analizi ve Yorumlanması
Sayısallaştırma ve Koordinatlandırma
Mekansal ve Zamansal Veri Analizi

Yazılım Geliştirme

Platform Bağımsız Yazılım Geliştirme
Veritabanı Oluşturma ve Yönetimi
Web Tasarım ve Geliştirme
Açık Kaynak Çözümler
Mobil ve Bulut Bilişim Yazılımları

Modelleme Çalışmaları

1 Boyutlu ve 2 Boyutlu Hidrodinamik Modelleme
İki Boyutlu Düşük Akım Modellemesi
Baraj Yıkılma Analizi
Havza Bazında Su Kaynakları Modellemesi ve Yönetim Planlarının Oluşturulması
Akım Tahmin Modellemesi

BİZ KİMİZ?

Yaptığımız İşler

Hakkımızda